Privacy en cookies

Privacy en cookies

Versie 3 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens Barbara Witterland | Tekstschrijver verzamelt als u haar website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en producten van Barbara Witterland | Tekstschrijver. Barbara Witterland | Tekstschrijver is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Barbara Witterland | Tekstschrijver niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Privacy en beveiliging

Barbara Witterland | Tekstschrijver respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en ze draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het verkrijgen van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst of overgaat tot de aankoop van een product, vraagt Barbara Witterland | Tekstschrijver u om persoonsgegevens te verstrekken. Barbara Witterland | Tekstschrijver verwerkt uw gegevens voor het aangaan en het uitvoeren van overeengekomen diensten en de verkoop van producten. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Barbara Witterland | Tekstschrijver of die van een derde partij. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover Barbara Witterland | Tekstschrijver beschikt.

Persoonsgegevens die Barbara Witterland | Tekstschrijver verwerkt

Gegevens die Barbara Witterland | Tekstschrijver van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die dan in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Barbara Witterland | Tekstschrijver ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, ethnische gegevens of gegevens betreffende ras. Barbara Witterland | Tekstschrijver verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

De doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn als u eenmaal een overeenkomst heeft met Barbara Witterland | Tekstschrijver, worden uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor de belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Barbara Witterland | Tekstschrijver. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Barbara Witterland | Tekstschrijver. Wilt u niet benaderd worden via een nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Uw gegevens kunnen enkel voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Barbara Witterland | Tekstschrijver gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Barbara Witterland | Tekstschrijver zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang gegevens worden bewaard

Barbara Witterland | Tekstschrijver zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Soms vraagt Barbara Witterland | Tekstschrijver u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Barbara Witterland | Tekstschrijver of die van een derde partij. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover Barbara Witterland | Tekstschrijver beschikt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Barbara Witterland | Tekstschrijver verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Barbara Witterland | Tekstschrijver een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies

[cookie_declaration]

Recht op inzage, correctie en uitschrijven

U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Barbara Witterland | Tekstschrijver u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@barbarawitterland.nl of via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen, kan worden gevraagd om identificatie. 

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Barbara Witterland | Tekstschrijver behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Vragen

Heeft u vragen over dit privacybeleid? Neem dan contact op via info@barbarawitterland.nl of via het contactformulier.